تبلیغات
خُـزعــــــبلات - رابطه مث پانتومیمخُـزعــــــبلات

فکر میکردم عین خودم چت و خل و خاصی
فکر نمیکردم واس اون بنز توپوله واستی ، وگرنه اون یارو سوسول بود یوختی !

دوشنبه پنجم شهریور 1397 _ 18:58 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak