تبلیغات
خُـزعــــــبلات - مقداری سخنوریخُـزعــــــبلات

قسم به پسند ترین قسم که هیچ نمیخواهم درسم موجبِ مرگم شود !
اصلا این جمله ی گرانبهای تلخِ تاریخ رو که با روحِ مردگان در قبورشان بازی میکند و صدها لب را از خنده بازمیدارد و مرغ هارا از تخم گذاری بی نطفه میکند، قلب هارا به تیر و بهمن میکشاند و بوسه بر تریاقِ تسکین را الزام آور میکند  را عنایت و متوجه شدی ؟ امید است از بهره هوشی ای بالا برخوردار باشید و این جملاتِ پایین سیکل رو متوجه نشید که همانا فهمیدنش مساویست با گشودنِ درب های دیوانگان و فهمِ زبانشان به روی خود که عاقبتی خوش ندارد !!!!
به زبانِ مردم قار نشین بود فوق المتن:))

سه شنبه نوزدهم دی 1396 _ 13:49 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak