تبلیغات
خُـزعــــــبلات - راس البامدادیهخُـزعــــــبلات

چراغِ اتاق تا بحال اینهمه بی خوابی نکشیده بود !
و در این ایامِ نکبت بار هرآنچه که ندیده بودیم دیدیم. و من در این فشارِ ناشیِ التیماتوم ها نیاز به یک دفعِ اساسی ای همچون ریخگونک دارم:))

شنبه شانزدهم دی 1396 _ 00:07 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak