تبلیغات
خُـزعــــــبلات - خم به ابرو امخُـزعــــــبلات

باید به جرعت بگم اگر اینروزها گریزی بیشتر به فضای وبلاگم دارم دلیلش اینه که ایام امتحاناس و شیطان گاها وسوسه ای عجیب میکند که بیخیال درس و بپیوند به فضاهای اعم از مجازی! البته اینرو هم مدیون حوادثِ سیاسی و در نتیجه  فیلترینگ تل و اینستا هم هستم:))
فالمجوع ، ایامِ امتحانات روزگار بر وفق مراد آنچنان که باید بچرخد،نمیچرخد. و این قانونِ هر آزمونیست که سختی به همراه دارد ،چه آزمونش الهی باشد چه زمینی.

سه شنبه دوازدهم دی 1396 _ 14:28 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak