تبلیغات
خُـزعــــــبل - آرامش دستهای خالیخُـزعــــــبل

گفتند دریا به تو دهیم چه میدهی به ما؟
گفتم ، حوض کوچکِ بی ماهیِ خانه مان
گفتند دلیل ؟ گفتم قدر نعمت
گفتند ربط ؟ گفتم با شما
گفتند نتیجه ؟ گفتم آینده
گفتند نمیدهیمت ! گفتم دل نبند..
گفتند خداحافظ ! گفتم روزی از من انکارو،از تو خاهش

سه شنبه بیست و دوم فروردین 1396 _ 22:57 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak