تبلیغات
خُـزعــــــبلات - پدرخُـزعــــــبلات

تمام خلاف هایم ، به حرمت حرف هایت ، که تنها تو بودی و من ، غلاف.
نهالم ، بدون سایه ات محال


دوشنبه بیست و یکم فروردین 1396 _ 23:33 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak