تبلیغات
خُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ - پدرخُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ

تمام خلاف هایم ، به حرمت حرف هایت ، که تنها تو بودی و من ، غلاف.
نهالم ، بدون سایه ات محال


دوشنبه بیست و یکم فروردین 1396 _ 23:33 _توسط MOHSEN نظرات |


Design By : Pichak