تبلیغات
خُـزعــــــبلات - بهای بهار چیست؟خُـزعــــــبلات

نمیدانم چه شد
شاید از ابتدایی ترین اتفاقات این بود که گوشیم خراب شد و از فرط به سر آمدن حوصله ، تصمیم به این شد به دیار گذشته مان سر بزنیم.همانجایی که نوشتن را در آن آغاز کردیم.همانجایی که ابتدا حرف هایش بوی کودکی میداد.کماکان هم بوی کودکی میدهد.اصلا هرچه بزرگ شویم برای این دنیای لعنتی کودک هستیم.بی صاحاب آنقدر بزرگ و پیچیده است که ما در آن هیچیم.
خوبیت نداره.در بهار بودن و از درد نوشتن را مکروه است. پس شتابان به سمت جملاتی از جنس بهار
سال گذشته ، گذشت.سالی نو آمد با بهاری نو.طبق عادت هرساله در فصل بهار به حساسیت فصلی دچار شده ام.حساسیتی که عطسه هایی در پیش دارد.
ولی شکر ، بهار آنقدر دلچسب هست که حساسیتش حس نمیشود.هوا خوب است.عصر ها صدای چه چه بلبل ها نشاط را به آدم تزریق میکند.گاهی وسط بهار یاد پاییز میافتم.ناخود آگاه.بی آنکه خودم بخواهم.پاییز را دوست ندارم.البته نمیشود که گفت دوستش ندارم چون شاید اگر آن خاطراتش را به دوش نکشد ، از بهار هم بیشتر دوستش داشتم.به هرحال الان وسط فصلی هستیم که بوی سرزنده شدن به مشام میرسد.
به هر خسته دلی میرسم ، ابتدا میگویم که من خود خسته ای هستم که در زمره خویش عجیب احوالیست بی همتا.سپس اخطارش میدهم آسمان را دید بزند ، نفسی عمیق بکشد.بعد از آنکه بهار را چشید ، به او توضیح میدهم.بهار ینی نو شدن.فلسفه بهار و نو شدنش را از ابتدا تا انتها برایش توضیح میدهم.بعد از توضیح دادن از او میخواهم که پاییز دل را کنار گذاشته ، و به اندرحوالات بهار بپردازد.برود و عشق دنیا را کند.بهار بهترین فصل است برای سرزنده شدن.پیر و جوان ، همه جوانند.بستگی دارد بهار را بچشند.دل خستگی باشد برای پاییز و احوالاتش.
هم اینارو گفتم که گوشزد کنم: الان بهار است،وقتشه..


جمعه هجدهم فروردین 1396 _ 00:13 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak