تبلیغات
خُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ - ... میگن یه قصه بودیخُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ

دلم اندازه ی یه بیابون که نیس
درد من ای خدا از تو پنهون که نیس
.
یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود
حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست
از تو هر خاطره تنها دل ما شکست

سه شنبه بیست و ششم بهمن 1395 _ 11:50 _توسط MOHSEN نظرات |


Design By : Pichak