تبلیغات
خُـزعــــــبلات - خانه بر دوشخُـزعــــــبلات

من عادتم اینه ، یه آهنگو که کشف میکنم یه ریز فقط گوشش میدم.الانم یه آهنگ کشف کردم که بسی مارا با خود به دیار  قدیم و حال و  آینده میبرد
و مارا میکند همان عاشق پیشه جان بر لب که نه میداند کیست و نه میخاهد که بداند،فقط میخاهد بداند که او ک بود و چ شد؛نه نه این رو هم نخاهم بدانم!
آهنگ مورد نظر ازین قرار است:
من در پی اش کو به کو افتادم،دل به عشقش دادم ، حلقه در گوشم من حلقه در گوش
گر در کویش برسی،برسان این پیام مرا
بی چراغ رویت من ندارم دیگر خانه ای
شب های سرد و خاموش
هرگز هرگز باور نکنم عهد و پیمان ما شد فراموش
.
برید بگردید آهنگو دان کنید که ضرر نمیکنید
از آوردن اسم استاد خاننده معذورم،زیرا باعث لو رفتن سوپرایز میشود ..دوشنبه یازدهم بهمن 1395 _ 22:03 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak