تبلیغات
خُـزعــــــبلات - 19:56 به وقت گوشی همراهخُـزعــــــبلات

سلام
.
امان از روزی که نتوان حرف های دل را مکتوبش کرد !
چند روز گذشته که سعی میشد خلاصه احوالاتمان را گهگاهی آنهم در اینجا قرار دهیم به عنوان یک تک بیت از هر خاننده گفته میشد
و مخاطب عاقل را هم آرزو بود.  ترجیحا در این باور _این روزها_هستیم خلاصه گویی هرچه بیش ؛ بهتر ! چرا؟  _این روزها_حال و هوای آب تاب دادن نیست آنهم درباره زخمان همیشگی.بولی خب گاهی لازم است از خلاصه گویی هم جدا شد ، در دل را که نمیشود گل گرفت.
بیخیال
از حق و حقدار نگذریم؛ولی از روزگار بگذریم..
اوضاع بد نیست و مث همیشه اون نفسِ میاد و میره ولی خب هوا پاکتره و رخسار دل باز تر ،شکر .همین چند خط کافیست برای دوستانی که جویای حال هستند و مارو در لطف بی کران خود غرق میکنند.

.
تو ای شمع بزم کسان ، هم آواز بالهوسان
قصه نگو تو دگر ز  وفا 

دوشنبه سیزدهم دی 1395 _ 19:46 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak