تبلیغات
خُـزعــــــبلات - هوای دلخُـزعــــــبلات

برای من نوشته گذشته ها گذشته
تمام قصه ها هوس بود
برای او نوشتم برای تو هوس بود
ولی برای من نفس بود


یکشنبه دوازدهم دی 1395 _ 12:10 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak