تبلیغات
خُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ - هوای دلخُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ

برای من نوشته گذشته ها گذشته
تمام قصه ها هوس بود
برای او نوشتم برای تو هوس بود
ولی برای من نفس بود


یکشنبه دوازدهم دی 1395 _ 11:10 _توسط MOHSEN نظرات |


Design By : Pichak