تبلیغات
خُـزعــــــبل - گریزی بر قدیمخُـزعــــــبل

شب به اون چشمات خاب نرسه
به تو میخام مهتاب نرسه
بریم اونجا اونجا که دیگ
به تو دست آفتاب نرسه

شنبه چهارم دی 1395 _ 17:01 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak