تبلیغات
خُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ - گریزی بر قدیمخُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ

شب به اون چشمات خاب نرسه
به تو میخام مهتاب نرسه
بریم اونجا اونجا که دیگ
به تو دست آفتاب نرسه

شنبه چهارم دی 1395 _ 18:01 _توسط MOHSEN نظرات |


Design By : Pichak