تبلیغات
خُـزعــــــبلات - 12:38خُـزعــــــبلات

همیشه که نباید پشت  عالما  عارفا  غایبا  فاتحه خوند
شخصه هروقت آهنگی از مرحوم : خاله هایده ، استاد بی همتا جهان
میشنوم فاتحه نفرستم صلواتو میفرستم.
اگر عاشقان جفا نکنند جایشان بهشت است و بس.

مرحوم جهان:
شمع بزم دیگران شو
جام دست این و آن شو
هرچه بودم هرچه بودی
بی وفا رفتم که رفتم ..سه شنبه سی ام آذر 1395 _ 13:47 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak