تبلیغات
خُـزعــــــبلات - ساعت به وقت زمستان ..خُـزعــــــبلات

میگفت جاهل که بودم عمر عزیزم هدر شد
توی  صف سینماها
میگفت امروز دیگ نقش مهمی ندارم
توی تعاتر شماها
میگف ده سال هرروز راه دوا خونه هارو
ترک موتور گریه کرده
ازون سر چاله میدون
تا این سر توپ خونه
با توپ پر گریه کرده


دوشنبه بیست و نهم آذر 1395 _ 13:22 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak