تبلیغات
خُـزعــــــبلات - ساعت مهم نیس ؛ در هر لحظه و ثانیه متن همین است..خُـزعــــــبلات

به خداوند عاشقان سلام ما را برسانید
و بگویید
مخلوقاتش دیگر از مد افتاده اند
سرمان در لاک خویش است
چشمانمان در گرو عقلمان
و علقمان در گرو احساسمان
به خداوند عاشقان بگویید
مجنون تویی تویی علت وجود !
به خداوند عاشقان برسانید
که زخم هایمان پینه بسته
نمک نشناس ها
و نمک بپاش ها زیادن
ولی ما دلمان به تو خوش است
ای خداوند عاشقان
که همانا ای کاش عشق را خلق نکرده بودی
که من اینطور عاشقت نمیشدم !
عشق را فقط برای تو میخاهم
و از تو میخاهم توان عاشق شدن را مدت ها از من بگیر
و بگذار تک پر خودت باشم
و مدتی قلبم در شارژ باشد
تا به وقتش
آنهم با عنایت خود
به خداوند عاشقان خودم میگویم:
با من بمان
و دیگر هیچ...

پنجشنبه یازدهم آذر 1395 _ 23:15 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak