تبلیغات
خُـزعــــــبلات - 12:41خُـزعــــــبلات

خطاب به رفیقان نیمه راه :
اولیش نیسی !
عادت داریم به نیمه راه ها
و عادت داریم به سپری کردن بقیه جاده
آنهم تنهایی
ترجیح داده میشود .. !
و خطاب به حسودانی که نگذاشتند
روزگارمان بر وفق مرادمان بگذرد:
آخه مردک ! یا زنک !
اولا که ما بی ادبی رو غلاف کردیم
ولی شما خلاف ما عمل کردی
عیبی نیس
ولی بدون خرس مهربونم
اون روی سگش بالا میاد !
خطاب به آنان که مارا هپه انگور فرضیدند
و چرندیاتی تحویلمان دادند که تنفر مارا نسبت به خود برانگیخته کردند:
هیچ حرفی ندارم !
حقیقت رو تیزی کن رو دستت
تا جلو چشات باشه
خال کن
دست چپ رفیق بی کلک مادر
دست راست هم بزن
دروغ تعطیل !
خطاب به خودم :
عادت کن به تمام اینها
همچون گذشته که انسان هایی با چنین شمایلی بودند
امید است نسلشان از زمین منقرض شود و حتی فسیلشان هم باقی نماند !
باربط:
متن بالا هیچ مخاطب خاصی ندارد
فقط برگرفته از زخم های بدنمان بود که به کلمات تبدیل شدند !
کم ربط:
حالمان خوش است
و توهم باور کن !
که حقیقتی در آن نهفته است
که خود میدانم و خود ..


پنجشنبه یازدهم آذر 1395 _ 12:29 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak