تبلیغات
خُـزعــــــبلات - ساعت مچ دستی ام؛23:35 را نشان میدهدخُـزعــــــبلات

آمار وبلاگ رفته بالا
انگار مزاحمای وبلاگی هم رفتن بالا
از کجا ؟ از چیز ما
چیز ما ؟ منظور از رفاقت ما
رفاقت ما؟ منظور رفاقت دو نویسنده ی این وب !
بگذریم
هوا سرده بسی ناجوانمردانه
گونه ای که اجاره دهی بخاری ها بالا رفته
و کسی از خود گذشتگی برای ترک پست از پهلوی بخاری  نمیکند !
آی کجایی دهقان جان فداکار
که بیجامه خویش را آتش دهی و مارا از این سرما و تاریکی نجات دهی
بیجامه لفظیست باکلاس !
اینطوریا ، پاییز هم که فصل آخرشو در حال سپری کردن است
و در این فصل آخری داره هرچی بلا داره سرمون میاره
ولی خوش است
جوجرو آخرو پاییز میشمورن
والا ما نمیدونیم آخرش چی داریم واس شمردن
ولی هرچی تریپ خیره بازی میریم تا تهش
فوقش آخرش میشینیم انگشتامونو میشموریم دیگ
با یه قول دو قولامون !
رو هم میشه چنتا ؟ میشه دوازده تا و یکی سیزده تا
آقا هوا سرده عجیب سرده
طوری که خانه را به هر می کده ی عیش و نوش ترجیح میدهیم
وانگهی آخرش گرما شود !
کلا هرچی ادبیات تمثیلی تقصیری تفسیری تمهیدی
هرچی بود بردیم زیر سوال !
از شما چه پنهون که اینروزا کودک درونمون اون ته مها فعال شده
و اینگار سر از تخم بیرون در اورده
و از صبح تا شب پای این چی میگن
استغفرا..
کنسول میگن چی میگن ؟ همونا
میشینیم و گیم بازی میکنیم و به ریش این خارجیا میخندیم
که بابا حلالتون با این بازیاتون !
به خدا مارو گیج خودتون کردید ..
بعلی ؛ این است از رزومه ی کاری این روز های ماع ... !
ما که قلبمان سرد گشت در این سرمای وا نفسا
ولی شما دل هایتان گرمِ گرم !
با ربط:
مشهدی های عزیز و تاج سر ؟
سرمای بدی در پیش داریم
امروزمان از دیروزمان سرد تر !
ولی آینده با ماست
حتی اگر تنها شهر ممنوع الکنسرت باشیم
حتی اگر خوش فیس ترین و خوش فکر ترین
امام جماعت
به جرعت میتوانم بگویم جهان
را داریم :دی دی دی خعلی دی !

تمام:و بازهم دی


سه شنبه دوم آذر 1395 _ 21:40 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak