تبلیغات
خُـزعــــــبل - بعد یه گرد و خاک،اواخر شبخُـزعــــــبل

از تمام ژست های حق به جانب متنفرم
از تمام حاشیه بافی هایی که باید بشود
تا بی گناهی  ثابت شود
متنفرم .. !
از همه بزدلانی که باید دفاع کنند
ولی نمیکنند هم متنفرم
از آنکه باید خفه شود  لال شود
ولی دفاعش کار را خراب تر میکند
  تنفر  ...!


شنبه بیست و نهم آبان 1395 _ 00:15 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak