تبلیغات
خُـزعــــــبل - 21:45خُـزعــــــبل

امروز جمعه
امشب جمعه ، منظور
ساعات سخت غروب هم گذشت
در کمال ناباوری
اصلا سخت نبود
و چشم در چشمان خورشید خانوم باهم خدافظی کردیم
و رفتیم به پیشواز تاریکی !
لحظه غروب با پدر خویش بودم
خاسم حکمت این غروب جمعرو بپرسم
ولی اینگار از خودم پرسیدم
و شروع به دادن جواب های مختلف
تا اینکه یدفه چراغای ماشینو روشن کردم
و شب ؛ تاریکی ..
درمورد شنبه و آغاز تصمیمات باید عرض کنم:
همانا مومنان و کاردرستان
یک روز قبل هم به پیشواز میروند !
پس؛  آی ام مومن و این حرفا ..
کم ربط:
رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده ..
امروزمون با این آهنگ همایون جان شجریان گذشت
بی ربط:
کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟
شادی چرا رمیده؟آتش چرا فسرده؟
هوس چای آتیشی
و سپس رقص مستیِ حاصل از چای
را دارم ... !
جانا


جمعه بیست و یکم آبان 1395 _ 22:45 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak