تبلیغات
خُـزعــــــبل - پاییزِ سرد !خُـزعــــــبل

میگن پاییز فصل جداییست
از دو منظره مختلف به این جمله به اصطلاح عاشقانه نگاه میکنیم
اینکه بله شاید هم همینطور باشه ، در سرمای این روز ها که امان آدم رو میبره شاید همان دست در کاپشن خود نگه داشتن رو ترجیح دهیم به این مناظر تازه تاسیس شده ی عاشقانه که همچون دو پنگوین عاشق دست در دست هم شانه در شانه هم راه بروند.ویا اینکه اصلا دستکش بافتنی مامانم اینارو دستمون کنیم و خیلی هم اصلا تیتیش مامانی ولی سرما که حالیش نی این چیزارو ، نه عشق حالیشه نه منظره قشنگ و نه تیتیش یا سوسول بودن رو و فقط به تخریب دست های سرما زدمون توجه داره که بزنه بترکوندشون و مثه پیرمردای بیست سال(اغراق)دست ها هم ترک ترک و پینه بسته !  سرما بی رحم است  سرما بی وجدان است  سرما قلب ندارد  سرما سردی میآورد ...

از منظره دیگش که عاشقانه تره البته و ازونجایی که ازین مناظر بهره لازم رو در زندگی نبردیم و پیرجوانی شدیم که یحتمل در عشق نافرجام خاهد مرد و میشود جوان ناکام در عرصه عشق ، ولی شنیده ایم که شاید دست های معشوق بتواند گرمای معطوف را مهیا کند و یا به قول شاعر غاشق پیشه : دستانت را بگذار بر قلبم ، تپشش گرمت میکند  گرمم میکند و دیگر هیچ ! (اوج ذوق شاعری و عشق؛ام). و یا این سوسول بازی ها که طرف خودش جیب داره ها ولی سعی داره دستشو بکنه تو سیوشرت معشوقه و یا معشوق؛حالا چرا این اجبار در دستور کاره خدا داند و ما ندانسته و فقط دیده و الان گفته و همین ! البته عشق هم این سوسول بازی هارو نمیفهمه و دوسدارد خود را در حال معشوقه و یا معشوق ارضا کند ، ارضای عاشقانه ! ولی مورد داشتیم طرف به جای این قرتی بازیا و از فرط عشق واقعی دست در جیب یکدیگر کردن رو ترجیح داده به اینکه برای معشوقه خود دستکش بیاورد آنهم گل گلی با پست زمینه قرمز مایل به زرشکی و خیلی هم خوب که مهم نیت است و بس ...

نقطه تمام/

پنجشنبه بیست و نهم مهر 1395 _ 23:53 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak