تبلیغات
خُـزعــــــبلات - بدون شرح و شهرخُـزعــــــبلات

اعترافات ذهن خطرناک من !
به دیوانه ها پیشنهاد میشود دیده شود

+دیوانه چو دیوانه ببیند ، خوش آید
    و     کمی اعتماد به سقف گیرد...
دوشنبه بیست و ششم مهر 1395 _ 00:43 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak