تبلیغات
خُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ - بدون شرح و شهرخُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ

اعترافات ذهن خطرناک من !
به دیوانه ها پیشنهاد میشود دیده شود

+دیوانه چو دیوانه ببیند ، خوش آید
    و     کمی اعتماد به سقف گیرد...
یکشنبه بیست و پنجم مهر 1395 _ 23:43 _توسط MOHSEN نظرات |


Design By : Pichak