تبلیغات
خُـزعــــــبلات - تو نیستی..!خُـزعــــــبلات

بر روی صندلی نشسته ای و به من میخندی!

انگار نه انگار که...

تو در عکسی و من...

آویزان این زندگی بی تو...!

شنبه هفدهم مهر 1395 _ 22:25 _توسط Armaghan نظرات |


Design By : Pichak