تبلیغات
خُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ - !خُـزعــــــبلات درهم پسری خوبــــــ

تو که بـارونو ندیدی
گُــل ابرارو نــچیـدی
گِـله از خیسیه جاده های غربت میکنی ؟ !

+منو بشناس که همیشه ، نقش غصم روی شیشه..


شنبه هفدهم مهر 1395 _ 18:14 _توسط MOHSEN نظرات |


Design By : Pichak