تبلیغات
خُـزعــــــبلات - زنها یکجور خاص عجیبند...!خُـزعــــــبلات

میگویند مردها در عشق ، قانون ساده ای دارند

بخواهند برایت میجنگند

نخواهند با تو میجنگند

اما من مردهایی را میشناسم که درست وقتی میخواهندت

با تو و با خودشان میجنگند

آنقدر میجنگند تا از تو و خودشان ویرانه ای به جای بگذارند

و کیست که ویرانه را دوست بدارد؟!

آن روز دیگر دوستت ندارند و میروند

مردها چه دوستت بدارند چه ندارند

یک روز ، یکجا... سراغت را میگیرند

یادت می افتند و دلتنگت میشوند

اما زنها یکجور خاص عجیبند

دوستت دارند

دوستت دارند

دوستت دارند

دوست داشتنشان آرام است ، جنگی نیست...

نه برای بدست آوردن میجنگند ، نه برای از دست دادن

در سکوت اتاق خوابشان برق چشم مردی را مرور میکنند

چه باشد ، چه نباشد...

گرمای آغوشش را به خویش میپیچانند

میمانند و میسازند و عشق میورزند

اما اگر روزی خسته شوند و کاسه صبرشان لبریز شود

یک شب

دو شب

سه شب

بیدار میمانند و اشک میریزند و دلتنگ میشوند

و یک روز صبح بیدار میشوند و میبینند

عشق زندگیشان در قلبشان مرده است

از آن روز ، از آن لحظه...

دیگر فکر نمیکنند

دلتنگ نمیشوند

سراغی نمیگیرند

زنها از یک روز به بعد...

تمام میشوند...!

سه شنبه سیزدهم مهر 1395 _ 22:50 _توسط Armaghan نظرات |


Design By : Pichak