تبلیغات
خُـزعــــــبلات - چرا مرا هوایی کردی...؟!خُـزعــــــبلات

دلم تنگ نیست

فقط بهانه میگیرد

که چرا پاسخ آنهمه عشق بی اعتنایی شد!

مثل دل همه ی آنهایی که دلتنگ نیستند...

فقط گاهی حرف او که میشود

بغض میکند!

کودک فلسطینی را دیده ای...؟!

وقتی خانه اش با موشک ویران شد

حال او را دارم..

دلم ویران شد و هیچ آجر و سیمان و کارگری نمیتواند تعمیرش کند..!

بی انصاف!

در مقابل دلی که به زبان آمد

ناشنواترین فرد عالمی!

من از تو چه خواستم...؟!

جز طنین صدایت...

جز محبتت...

چقدر فقیر شده ای تو!

وقتی قرار بود عبور کنی..

چرا ادعای ماندگاری کردی در قهوه خانه دلم...؟!

من دلم را تعطیل کردم و با تو هزاران قهوه خوردم

با قهوه های رایگانی که خوردی ورشکست نشدم اما...

فال های قشنگی که با آمدنت به ذهن و قلب من خواندی

دلم را ورشکست که نه ، بد شکست...!

بی انصاف!

تو که رهگذر بودی

چرا مرا هوایی کردی...؟!

یکشنبه چهارم مهر 1395 _ 18:35 _توسط Armaghan نظرات |


Design By : Pichak