تبلیغات
خُـزعــــــبلات - دلم فریاد میخاهدخُـزعــــــبلات

کجا دنبال مفهومی برای عشق میگردی؟

که من این واژه را تا صبح معنا میکنم هرشب..


یکشنبه چهارم مهر 1395 _ 15:34 _توسط he نظرات |


Design By : Pichak